Lisätietoa energiaselvityksestä ja energiatodistuksesta

Energiaselvitys

Energiaselvitys on olennainen osa uudisrakennuksen sunnittelua ja sillä osoitetaan rakennuksen määräystenmukaisuus energiankulutuksen ostalta. Dokumentit tarvitaan viimeistään rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat tarkastelut (RakMk D3 2012)
- rakennuksen kokonaisenergian kulutus (E-luku) kohdan
- energialaskennan lähtötiedot ja tulokset
- kesäaikainen huonelämpötila ja jäähdytystarve (ei koske pientaloja)
- rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (ns. tasauslaskenta)
- rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa
- rakennuksen energiatodistus

E-Luku

Uusien rakennusmääräysten (RakMK D3 2012) mukaan rakennukselle on laskettava E-luku. E-luku ei saa ylittää rakennustyypin mukaista maksimiarvoa. E-luku kertoo energiamuotojen kertoimilla painotetun ostoenergian kulutuksen rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden. Uudistuksen myötä varsinaisen rakennuksen energiakulutuksen lisäksi laskelmissa otetaan huomioon se millä energia on tuotettu. Eri energian tuottomuodilla on erilaiset kertoimet. Esim. sähköllä kerroin on korkein eli 1,7 ja paikallisesti käytetyillä uusiutuvilla energiamuodoilla pienin eli 0,5. Lisäksi otetaan huomioon paikallisesti saatavat ilmaisenergiat (aurinko, tuuli, maalämpö). E-luvun suuruutta voidaan näin säätää paitsi rakennuksen rakenneratkaisuilla (esim. lämmöneristeet), myös energiamuodon valinnalla tai lisäämällä uusiutuvan ilmaisenergian käyttöä rakennuksessa.

Uusi energiatodistuslaki voimaan 1.6.2013

Uusi energiatodistuslaki tulee voimaan 1.6.2013. Uuden lain myötä energiatodistus tehdään tulevaisuudessa kaikille rakennuksille laskennallisesti rakennuksen rakenteista ja järjestelmistä saatavien tietojen perusteella. Todistuksia voivat tehdä ainoastaan erikseen todistusten laatimiseen pätevöityneet henkilöt.

Millaiset rakennukset tarvitsevat energiatodistuksen

Vuodesta 2008 lähtien on energiatodistus ollut pakollinen uudisrakennuksissa ja v. 2009 lähtien se on ollut pakollinen suurissa rakennuksissa myyti- ja vuokraustilanteissa. Uuden lain mukaan myös pientalot tulevat pakollisen energiatodistuksen piiriin. Uutta laissa on myös se, että energialuokka oltava näkyvissä myynti-ilmoituksessa. Aivan kaikki rakennukset eivät kuitenkaan tarvitse todistusta (esim. yksityiset loma-asunnot). Laissa on myös siirtymäaikoja esim. siten, että se tulee koskemaan pieniä rivitaloja (3-6 asuntoa) vasta 1.7.2014 ja ennen 1980 käyttöön otettuja omakoti- tai paritaloja 1.7.2017 lähtien.


© Etlas Oy | Ritvankuja 12, 62200 Kauhava | puh. 050 557 8008 | info@etlas.fi